Käsitteistö Sukupuolen moninaisuus kuvataan käyttämällä monenlaisia käsitteitä ja termistöä, jotka voivat olla monille uusia ja muuttuvat moninaisuuden keskustelun kehittymisen mukaan jatkuvasti. Trasek ry:llä on hyvin selvä käsitteistön lista, johon ...