Arianna Marcon Seksuaaliterapeutti

Kahtiajakoinen sukupuolen narratiivi

KAHTIAJAKOINEN SUKUPUOLEN NARRATIIVI JA MUUNSUKUPUOLISUUS

Ihmisinä meidän keino olla vuorovaikutuksessa ja siten toteuttaa itseämme suhteessa muihin on verbalisointi. Kuten Carpelan kirjoitti: “Du lever i språket som fostret i modervattnet. Du dör när språket dör.” Stigmatisoiva ja syrjäyttävä kieli rajoittaa ...