Suomen perusopetuksen valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa kerrotaan, että perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä lisätä ”tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta”. ...