Seksuaalineuvonnassa käsitellään asiakkaan seksuaalisuuteen liittyvää hankaluutta tai yleisemmin tiedonhalua. Asiakas määrittelee neuvonnan suunnan ja päämäärän. Seksuaalineuvonnan prosessi etenee kolmen vaiheen kautta: aloitus, työskentely ja loppu. Tarkoitus on luoda luottamuksellista tilaa, jossa neuvoja ja asiakas käsittelevät vuorovaikutuksessa asiakkaan pulmia.  Neuvonta koostuu yleisesti 2-5 tapaamiskerrasta.

Seksuaalisuus yhdistetään yleensä ja päänsääntöisesti seksuaaliseen aktiin, mutta seksuaalisuus on ihmisen olemassaolon erottamaton puoli, sekä fyysinen että psyykkinen, johon muun muassa kuuluu nautinto, ruumiillisuus, sukupuoli, sukupuoliroolit, seksuaalinen suuntautuminen, identiteetti jne. 

Seksuaalisuudesta täytyy puhua ja seksuaalisuutta kannattaa tutkiskella, sillä se vaikuttaa ihmisten kanssakäymiseen kokonaisvaltaisesti ja siitä riippuu henkilön fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi.  

Seksuaaliohjaus on yksilöllinen ja henkilökohtainen. Hoito muotoutuu asiakkaan tarpeiden ympäri ja on tavoitteellinen.

Ero neuvonnan ja terapian välillä perustuu hoidon luonteeseen sekä kestoon eikä itse hoitoon hakeutumisen syihin. Neuvonta ei välttämättä johda terapiaan, päinvastoin olisi toivottavaa, että neuvonnassa asetetut tavoitteet saavutetaan maksimissaan viiden istunnon aikana. Joskus voi käydä, että asiakkaan pulmat vaativat kuitenkin laajempaa ja kohdennettua hoitoa. Siinä tapauksessa, ratkaisemattomat kysymykset tutkitaan ja hoidetaan seksuaaliterapiassa toiminnallisella, integroivalla ja strategisella lähestymistavalla.