Ratkaisukeskeisellä lyhytterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja lyhytterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja katsoen toivottuun tulevaisuuteen.

Opiskelin ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Suomen tunnetuimmassa ratkaisukeskeisen psykologian koulutusyhteisössä Lyhytterapianinstituutti (IASTI sertifioitu).