Ratkaisukeskeisellä lyhytterapialla tarkoitetaan luottamuksellista, tasavertaista yhteistyösuhdetta asiakkaan ja lyhytterapeutin välillä, jossa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja katsoen toivottuun tulevaisuuteen.

Opiskelen myös ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi Suomen tunnetuimmassa ratkaisukeskeisen psykologian koulutusyhteisössä Lyhytterapianinstituutti (valmistuminen 2023) ja tarjoan lyhytterapiatunnit harjoitteluhinnalla 55e (45min) alvineen.