MUUTOS

Muutos on henkilökohtainen ja samaan aikaan intersektionaalinen ilmiö, mikä tekee vaikeampaa käsittää sitä yleisellä tasolla. Tutkitusti (neurologisesti ja sosiaalisesti) mielemme reaktiot muuttuvat ja muokkautuvat joka kerta kun kohtaamme toisia ihmisiä, uusia tilanteita, ongelmia, ennen kokemattomia tunteita, jne.

En osaisi suoranaisesti vastata kyllä tai ei ikuisuuskysymykselle “voiko ihminen muuttua”, olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että ajatusmallit, toimintatavat ja tapamme käsitellä tiettyjä tilanteita, tunteita ja kipeitä muistoja/kokemuksia voivat muuttua.

Jokainen tilanne ja jokainen kohtaaminen ja siitä johtuva vuorovaikutus vaikuttaa meihin jotenkuten ja jollakin tasolla.

Usein muutos nähdään pelottavana, melkein uhkaavana faktorina, sillä muutos vaati, että poistumme omalta mukavuusalueeltamme. Tätä varten joudumme muokkamaan tapojamme ajatella ja toimia, mikä tuo tuskaa ja vaivaa. Tästä seuraa, että muutoksen mahdollisuudelle esitetään välillä muutosvastarintaa. Vastarinta on kuitenkin mielemme ehkäisyn mekanismi, välillä se aktivoituu automaattisesti ja melko alitajuisesti. Muutos vaatii rohkeutta ja oma-aloitteisuutta konkreettiseen toimintaan. Se että koemme tarvetta muutokseen on ensimmäinen tärkeä askel, mutta se ei välttämättä vielä tarkoita, että olisimme valmiita tekemään oma-aloitteisesti jotain konkreettista sinne suuntaan.

Seksuaalisuus on erittäin intiimi elämän alue, siihen liittyvät kysymykset ja pulmat voivat olla vaikeita tiedostaa itselle ja vielä vaikeampaa on niitä työstä hankalassa elämänvaiheessa. Hakeutuminen terapeuttiseen hoitoon sisältää, teoreettisesti, avunpyynnön muutokseen ja se on jo muutosprosessin aloite, josta lähteä rakentamaan polkua konkreettisen muutoksen toteuttamiseen.

Ihmisillä on tiedostamattomia voimavaroja ja muutoksen käynnistyminen voi syttyä pienestäkin kipinästä tai joskus syistä, jotka eivät liity suoraan itse ongelmaan.

Terapeutti voi auttaa meitä käsittelemään vaikeita kokemuksia ja tunteita, jotta emme jäisi yksin muutoksen edessä. Hänen avulla voimme oppia tunnistamaan ja ottamaan käyttöön voimavarojamme muutoksen käynnistämiseen. Joskus tarvitsemme apua ymmärtääkseen minkälaisen muutoksen toivoamme ja miten edetä sinne suuntaan sopivalla tahdilla ja keinoilla. SILTI terapeutti EI voi muuttaa meitä, VAIN ME voimme muuttaa itseämme.

Muistetaan että tavoitteet ja päämäärät voivat muuttua matkan varrella, sillä muutosprosessille on tyypillinen arvojen ja tarpeiden uudelleen asettelu. Enemmän ymmärrämme itsestämme enemmän tunnemme tarvetta muokata/tarkentaa toiveitamme.