LOST IN TRANSLATION

Vuorovaikutus ei ole melkein koskaan suoraviivaista eikä helppoa, varsinkin kun kyseessä on tunteet. Usein kulttuuriset väärinkäsitykset ja kielivirheet aiheuttavat konflikteja monikulttuurisilla pariskunnilla.

Kieli ja kulttuuri ovat tiukasti sidottuja toisiinsa. Kulttuuritaustamme ja jopa fyysinen ympäristömme vaikuttavat ajattelutapamme ja siten myös viestintämme. Samalla meidän kieli vaikuttaa ajattelutapamme. Näillä viestinnän fyysisillä ja psykologisilla faktoreilla on valtava merkitys väärinkäsityksissä ja riitaisuuksissa monikulttuurisissa pari- ja monisuhteissa.

Kielellisiä puutteita ja pitkäaikaiset väärinkäsitykset ovat yksi yleisimmistä syistä kriisiin ja heikentyneeseen seksuaaliseen haluun.

Kiinnittämällä huomiota tapaan, jolla suhtaudumme toiseen ja miten tulkitsemme toisen viestejä, voimme vaikuttaa valtavasti suhteemme ja siten myös seksuaaliseen elämämme.

Tässä muutama helppo vinkki, joista lähteä parantamaan vuorovaikutusta.
Vältetään toisten tulkitsemisen omien ennakkoluulojen ja kulttuuristen käytäntöjen kautta.

  • Pidetään mielessä, että ilmeet, eleet, äänivivahteet ja niiden tehtävät viestinnässä vaihtelevat suuresti eri kielten ja kulttuurien välillä.

  • Pidetään mielessä, että viestinnässä rakastettujen kanssa, emme aio aiheuttaa vahinkoa.

  • Omaksu kumppanisi ilmaisut (tämän tulisi olla molemminpuolista) pyrkien luomaan intiimiä ja monikulttuurista viestintä.

  • Ole positiivisesti vastaanottavainen ja kerro vapaasti toiselle/toisille, miten haluaisit tulla kohdatuksi ja havaituksi tilanteessa.