Sukupuolen ja seksuaalisen moninaisuus valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa

Suomen perusopetuksen valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa kerrotaan, että perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä lisätä ”tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta”. Opetushallituksen tulkinnan mukaan tämä sisältää myös seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden.
Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki linjaavat, että kaikilla oppilaitoksilla pitäisi olla ja toteuttaa suunnitelma edistääkseen tasa-arvoa ja lisätäkseen tietoa sukupuolen ja seksuaalisen moninaisuudesta.

Teoriassa peruskoulussa

perusoikeudet ja osallistumisen oikeus turvataan.

Opetushallitus taattaa, että

oppilaitoksissa koulun jäsenet ovat samanarvoisia ei samanlaisia,

joten luokassa ja koulussa täytyy

luoda näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle, jotta kaikkien yksilölliset tarpeet otetaan huomioon.

Käytännössä monissa kouluissa ei toteuteta positiivista seksuaalikasvatusta, jonka Tasa-arvolaki ja Yhdenvertaisuuslaki määrittävät.

Opettajat pelkäävät vanhempien reaktioita tai ylipäänsä koulussa noudatetaan ”yhteiskunnan arvoneutraaliuden normeja”. Lisäksi, myös ne opettajat, jotka haluaisivat muuttaa tilannetta jäävät vailla apua ja koulutusta aiheesta.

Seksuaaliset oikeudet ovat ihmisoikeuksia joten ne ovat KAIKKIEN IHMISTEN ohittamattomia oikeuksia!

Jokaisella on oikeus päättää omasta seksuaalisuudesta, kehosta ja sukupuolen identiteetista vapaasti! Se tarkoittaa, että jokainen saa itsenäisesti tehdä päätöksiä koskien seksuaalikäyttäytymistään, toimintaa sekä mm. kumppanien ja ihmissuhteiden valitsemista. Tämä on ihmisoikeus: ITSEMÄÄRÄMISOIKEUS. (Voit lukea lisää seksuaalioikeuksista Sexpo:n nettisivuilla.)

Erilaisuus ei saa leimata eikä syrjäyttää taikka lokeroida oppilaita. Mistä sitten voisimme alkaa kunnioittamaan sensitiivisesti ihmisten moninaisuutta luokassa? Pienistä teoista kyllä, jotka eivät vaadi muuta kuin empatiaa ja ymmärrystä:

  • Yritä olla huomioimatta ulkonäköä
  • Rakenna tasa-arvoa tunnistamalla, kyseenalaistamalla ja purkamalla sukupuolittavia tekijöitä
  • Älä ylläpidä tyttöjen ja poikien jakoa
  • Arvosta oppilaan valintoja, kutsu oppilasta hänen valitsemalla nimellä, käytä neutraaleja pronomineja (esim. THEM instead of HE/SHE)
  • Vessa on vain vessa, tue sukupuolittomia vessoja, oppilailla voi tulla terveysongelmia mikäli he eivät uskalla käydä vessassa. Vessan käyttö voi olla erittäin vaarallinen kiusaamisen laukaisin

OLKAA INHIMILLISIÄ JA RAKASTAKAA TOISIANNE, JOKAINEN MEISTÄ ON ERILAINEN TOISEN SILMISSÄ!